Konference v Komorní Lhotce

08.03.2011 07:26

3.-4.3března 2011
 


 

Konference Euro Netu

28.06.2010 11:09

EuroNet se nezastavil ani v červnu
Práce společných týmů ze Slovenska a České republiky nad společnou přeshraniční strategií pokračují. Školení akčních koordinačních týmů v rámci projektu EuroNet, se uskutečnilo 8. a 9. června 2010 v areálu Kapplova dvora v Třanovicích.
Na programu byly prezentace nastavené strategie a akčních plánů a představení možnosti společné „značky“ obou mikroregionů. Expertka na destinační marketing, Ing. Petra Tomášová, prezentovala několik ukázek podobných společných značek, které již v Evropě úspěšně fungují a představila odborný pohled na tuto problematiku včetně možných slabých míst a rizik. Toto téma se stalo předmětem podnětné diskuse. Na programu jednání bylo rovněž dokončení akčních plánů ke společné přeshraniční strategii.
Jako již tradičně se účastníci školení ve skupinových workshopech věnovali konkrétním otázkám v oblastech Společnost, Hospodářství a Životní prostředí a infrastruktura. Program byl navíc obohacen o návrhy tvůrců scénáře připravovaného filmu. I zde padla řada názorů, které si filmaři pečlivě zaznamenávali. Celý program dvoudenního školení opět moderovali zkušení lektoři: doc. Mgr. Ing.Ján Šebo, PhD., z Univerzity Mateja Bela z Banské Bystrice, RNDr. David W. Novák, Phd., z Ostravské univerzity a Bc. Krystyna Nováková z MAS Pobeskydí
  

Setkání nad společnou přeshraniční strategií

07.05.2010 21:35

Další společné školení členů akčních koordinačních týmů v rámci projektu Euro Net se uskutečnilo 21. – 22. dubna 2010 v areálu Kapplova dvora v Třanovicích. Zástupci mikroregionů Sdružení obcí povodí Stonávky a mikroregionu Terchovská dolina se věnovali studiu první verze Společné přeshraniční strategie.

Po obvyklém přivítání všech účastníků a seznámení se s programem jednání se slova ujal Ján Šebo z Univerzity Mateja Bela v Banské Bystrici. Program dále pokračoval již známými workshopy ve skupinách Společnost a Životní prostředí a infrastruktura – řešily se akční plány.
Mimo samotného studia nad prvním návrhem Společné přeshraniční strategie probíhala vzrušená, ale velmi podnětná debata nad formulacemi strategických cílů této strategie v oblastech Hospodářství. Návrhy a připomínky účastníků se pečlivě zaznamenávaly a budou do návrhu postupně zapracovávány.

 

 

Regionální seminář a workshop v Ropici

07.05.2010 21:33

V krásném prostředí Golf Clubu Ropice proběhla další společná akce v rámci projektu Euro Net. Zástupci mikroregionů Sdružení obcí povodí Stonávky a mikroregionu Terchovská dolina se 25. a 26. března 2010 sešli na regionálním workshopu a regionálním semináři.

Úvodním bodem programu regionálního workshopu byla přednáška RNDr. Davida Nováka z katedry sociální geografie a regionálního rozvoje Ostravské univerzity na téma SWOT analýzy. Cílem bylo představit postupy a nástroje analytické fáze procesu tvorby strategického plánu. Účastníky zaujaly především silné a slabé stránky SWOT analýzy, konkrétní a typické chyby.

Po teorii následovaly praktické workshopy akčních týmů - ve skupinách Hospodářství, Životní prostředí a infrastruktura a Společnost se živě diskutovalo.

Účastníci akce se věnovali i představením vizí, cílů a priorit při tvorbě společné přeshraniční strategie. Tato část mezi nimi podnítila zajímavou diskuzi a aktivní přístup k formulování společné vize.

V rámci regionálního semináře představila Monika Hienlová, vedoucí občanského sdružení MAS Krajina srdce, svůj pohled na téma „Partnerství pro venkov“. Její další vystoupení se neslo ve znamení témat pod názvy „Projekty přeshraniční spolupráce“ a „Venkovská tržnice“. Monika Hienlová prezentovala zajímavým způsobem rovněž konkrétní výsledky přeshraniční spolupráce a projekty spojené především s místní akčními skupinami ve Finsku a Skotsku.

Z obou akcí budou vydány sborníky se studijním materiálem pro další využití.
 

 

Osnova společné strategie

07.05.2010 21:32
 

osnova
 

Akční koordinační týmy

07.05.2010 21:30
 

Seznam členů AKT
 

Členové akčních skupin ze Slovenska a České republiky jednali o společné strategii

07.05.2010 21:19

První velké společné setkání členů akčních koordinačních týmů v rámci projektu Euro Net se uskutečnilo ve dnech 17. až 19. února v Třanovicích, v areálu Kapplova dvora. Na programu jednání byly nejdříve základní pojmy k strategickému plánu a otázky týkající se základním principům přeshraniční spolupráce.
Více než čtyřicet účastníků akce se dále seznámili se základní charakteristikou obou partnerů projektu – svazku obcí sdružených v mikroregionu povodí Stonávky a obcí mikroregionu Terchovské doliny. Poté se členové jednotlivých akčních koordinačních týmů věnovali jednání v jednotlivých sekcích - Společnost, Hospodářství a Životní prostředí a infrastruktura.
Diskuze byla místy velmi zajímavá a podnětná a workshopy rozhodně splnily svůj účel. Jejich účastníci se snažili pojmenovat společné body, slabá a silná místa a vymezili okruhy možné budoucí spolupráce.

Vladimír Raszka, koordinátor projektu
 


 

Prezentace projektu

07.05.2010 21:17