Konference Euro Netu


28.06.2010 11:09 EuroNet se nezastavil ani v červnu
Práce společných týmů ze Slovenska a České republiky nad společnou přeshraniční strategií pokračují. Školení akčních koordinačních týmů v rámci projektu EuroNet, se uskutečnilo 8. a 9. června 2010 v areálu Kapplova dvora v Třanovicích.
Na programu byly prezentace nastavené strategie a akčních plánů a představení možnosti společné „značky“ obou mikroregionů. Expertka na destinační marketing, Ing. Petra Tomášová, prezentovala několik ukázek podobných společných značek, které již v Evropě úspěšně fungují a představila odborný pohled na tuto problematiku včetně možných slabých míst a rizik. Toto téma se stalo předmětem podnětné diskuse. Na programu jednání bylo rovněž dokončení akčních plánů ke společné přeshraniční strategii.
Jako již tradičně se účastníci školení ve skupinových workshopech věnovali konkrétním otázkám v oblastech Společnost, Hospodářství a Životní prostředí a infrastruktura. Program byl navíc obohacen o návrhy tvůrců scénáře připravovaného filmu. I zde padla řada názorů, které si filmaři pečlivě zaznamenávali. Celý program dvoudenního školení opět moderovali zkušení lektoři: doc. Mgr. Ing.Ján Šebo, PhD., z Univerzity Mateja Bela z Banské Bystrice, RNDr. David W. Novák, Phd., z Ostravské univerzity a Bc. Krystyna Nováková z MAS Pobeskydí