Setkání nad společnou přeshraniční strategií


07.05.2010 21:35 Další společné školení členů akčních koordinačních týmů v rámci projektu Euro Net se uskutečnilo 21. – 22. dubna 2010 v areálu Kapplova dvora v Třanovicích. Zástupci mikroregionů Sdružení obcí povodí Stonávky a mikroregionu Terchovská dolina se věnovali studiu první verze Společné přeshraniční strategie.

Po obvyklém přivítání všech účastníků a seznámení se s programem jednání se slova ujal Ján Šebo z Univerzity Mateja Bela v Banské Bystrici. Program dále pokračoval již známými workshopy ve skupinách Společnost a Životní prostředí a infrastruktura – řešily se akční plány.
Mimo samotného studia nad prvním návrhem Společné přeshraniční strategie probíhala vzrušená, ale velmi podnětná debata nad formulacemi strategických cílů této strategie v oblastech Hospodářství. Návrhy a připomínky účastníků se pečlivě zaznamenávaly a budou do návrhu postupně zapracovávány.