Regionální seminář a workshop v Ropici


07.05.2010 21:33 V krásném prostředí Golf Clubu Ropice proběhla další společná akce v rámci projektu Euro Net. Zástupci mikroregionů Sdružení obcí povodí Stonávky a mikroregionu Terchovská dolina se 25. a 26. března 2010 sešli na regionálním workshopu a regionálním semináři.

Úvodním bodem programu regionálního workshopu byla přednáška RNDr. Davida Nováka z katedry sociální geografie a regionálního rozvoje Ostravské univerzity na téma SWOT analýzy. Cílem bylo představit postupy a nástroje analytické fáze procesu tvorby strategického plánu. Účastníky zaujaly především silné a slabé stránky SWOT analýzy, konkrétní a typické chyby.

Po teorii následovaly praktické workshopy akčních týmů - ve skupinách Hospodářství, Životní prostředí a infrastruktura a Společnost se živě diskutovalo.

Účastníci akce se věnovali i představením vizí, cílů a priorit při tvorbě společné přeshraniční strategie. Tato část mezi nimi podnítila zajímavou diskuzi a aktivní přístup k formulování společné vize.

V rámci regionálního semináře představila Monika Hienlová, vedoucí občanského sdružení MAS Krajina srdce, svůj pohled na téma „Partnerství pro venkov“. Její další vystoupení se neslo ve znamení témat pod názvy „Projekty přeshraniční spolupráce“ a „Venkovská tržnice“. Monika Hienlová prezentovala zajímavým způsobem rovněž konkrétní výsledky přeshraniční spolupráce a projekty spojené především s místní akčními skupinami ve Finsku a Skotsku.

Z obou akcí budou vydány sborníky se studijním materiálem pro další využití.

V krásném prostředí Golf Clubu Ropice proběhla další společná akce v rámci projektu Euro Net. Zástupci mikroregionů Sdružení obcí povodí Stonávky a mikroregionu Terchovská dolina se 25. a 26. března 2010 sešli na regionálním workshopu a regionálním semináři.

Úvodním bodem programu regionálního workshopu byla přednáška RNDr. Davida Nováka z katedry sociální geografie a regionálního rozvoje Ostravské univerzity na téma SWOT analýzy. Cílem bylo představit postupy a nástroje analytické fáze procesu tvorby strategického plánu. Účastníky zaujaly především silné a slabé stránky SWOT analýzy, konkrétní a typické chyby.

Po teorii následovaly praktické workshopy akčních týmů - ve skupinách Hospodářství, Životní prostředí a infrastruktura a Společnost se živě diskutovalo.

Účastníci akce se věnovali i představením vizí, cílů a priorit při tvorbě společné přeshraniční strategie. Tato část mezi nimi podnítila zajímavou diskuzi a aktivní přístup k formulování společné vize.

V rámci regionálního semináře představila Monika Hienlová, vedoucí občanského sdružení MAS Krajina srdce, svůj pohled na téma „Partnerství pro venkov“. Její další vystoupení se neslo ve znamení témat pod názvy „Projekty přeshraniční spolupráce“ a „Venkovská tržnice“. Monika Hienlová prezentovala zajímavým způsobem rovněž konkrétní výsledky přeshraniční spolupráce a projekty spojené především s místní akčními skupinami ve Finsku a Skotsku.

Z obou akcí budou vydány sborníky se studijním materiálem pro další využití.

Vladimír Raszka