Členové akčních skupin ze Slovenska a České republiky jednali o společné strategii


07.05.2010 21:19 První velké společné setkání členů akčních koordinačních týmů v rámci projektu Euro Net se uskutečnilo ve dnech 17. až 19. února v Třanovicích, v areálu Kapplova dvora. Na programu jednání byly nejdříve základní pojmy k strategickému plánu a otázky týkající se základním principům přeshraniční spolupráce.
Více než čtyřicet účastníků akce se dále seznámili se základní charakteristikou obou partnerů projektu – svazku obcí sdružených v mikroregionu povodí Stonávky a obcí mikroregionu Terchovské doliny. Poté se členové jednotlivých akčních koordinačních týmů věnovali jednání v jednotlivých sekcích - Společnost, Hospodářství a Životní prostředí a infrastruktura.
Diskuze byla místy velmi zajímavá a podnětná a workshopy rozhodně splnily svůj účel. Jejich účastníci se snažili pojmenovat společné body, slabá a silná místa a vymezili okruhy možné budoucí spolupráce.

Vladimír Raszka, koordinátor projektu