Konference v Komorní Lhotce


08.03.2011 07:26 3.-4.3března 2011

 

Euro Net – souhrn dosavadních aktivit pro nové starosty

Projekt Euro Net vstoupil do roku 2011 dvoudenním regionálním seminářem a workshopem. Hlavním tématem akce, která se uskutečnila v hotelu Säntis v Komorní Lhotce, bylo podrobné seznámení všech účastníků s dosavadním průběhem projektu.

Myslím si, že to bylo velmi potřebné setkání, protože na české i slovenské straně je po komunálních volbách ve vedení obcí celá řada nových lidí. A pro tyto nové členy zastupitelstev, nové starosty a jejich zástupce je projekt něčím úplně novým,“ uvedl předseda Sdružení obcí povodí Stonávky Petr Martiňák. „Proto byl průřez všemi aktivitami, které jsou již za námi, naprosto nezbytný,“ dodal.

Ján Šebo z Univerzity M. Bela z Banské Bystrice, jeden z lídrů projektu, seznámil všechny účastníky se základní vizí společné přeshraniční strategie. Na řadu přišly i jednotlivé strategické cíle, příklady akčních plánů a základní články statutu řídící a kontrolní komise (RaKK).

Další část akce patřila Janu Fialovi ze společnosti E Consulting Praha, který všem přítomným představil svůj pohled na problematiku lidských zdrojů, týmové spolupráce, vzdělávání a budoucnosti školství v obcích.